Edunvalvonta

Edunvalvonta tarkoittaa tehyläisten jäsenten työehdoista ja työoloista huolehtimista. Ammattiosasto ja luottamusmiehet sopivat työnantajan kanssa mm. palkkaus- ja työaikamääräyksistä.

Riitatilanteissa pääsääntöisesti asiaa selvitetään esimiehen kanssa, mutta tarvittaessa apua voi pyytää luottamusmieheltä. Luottamusmieheltä saat parhaiten selvää työhön liittyvistä sopimuksista ja käytännöistä.